Küllüoba Kazısı
Haberler

Mayıs 2011: Prof.Dr. Turan Efe ve Dr. Murat Türkteki, Sakıp Sabancı Müzesi tarafından düzenlenen "Karşıdan Karşıya" MÖ 3. Binyılda Kikladlar ve Anadolu başlıklı sergi'de bilimsel danışma komitesinde görev aldı. Sergi'de Kiklad Adaları, Ege Kıyıları ve batı Anadolu'dan İlk Tunç Çağı'na ait çok sayıda eser ilk defa biraraya getirildi. Anadolu ve Ege ilişkilerine ışık tutan sergi 30 Ekim 2011 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Mayıs 2011: Prof.Dr. Turan Efe 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'nda "Küllüoba Kazıları, 2010" başlıklı bir bildiri sundu.

2011: Prof.Dr. Turan Efe, Arş.Gör. Deniz Sarı ve Arş.Gör. Erkan Fidan tarafından 2010 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde  III. Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu’nda verilen “The Significance of the Keçiçayırı Excavations in the Prehistory of Inland Northwestern Anatolia” başlıklı bildiri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından yayınlandı.

Mayıs 2010: Arş.Gör. Deniz Sarı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı-10'da “Keçiçayırı Kazıları, 2009” başlıklı bir bildiri verdi.

Mayıs 2010: Arş.Gör. Murat Türkteki, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı-10'da Küllüoba Kazıları, 2009” başlıklı bir bildiri verdi.

Mayıs 2010: Arş.Gör. Murat Türkteki'nin “A Unique Necked Pot Found in an Early Bronze Age Votive Pit in Küllüoba”, başlıklı makalesi Anatolia Antiqua XVIII'de yayınlandı.

Mart 2010: Prof.Dr.Turan Efe, Arş.Gör. Deniz Sarı ve Arş.Gör Erkan Fidan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde düzenlenen III. Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu’nda “The Significance of the Keçiçayırı Excavations in the Prehistory of Inland Northwestern Anatolia” başlıklı bir bildiri verdi.

Mayıs 2009: Arş.Gör. Deniz Sarı'nın“Late EB II Pottery recovered in Complex II of Kulluoba" başlıklı makalesi Anatolia Antiqua XVII. sayıda yayınlandı.

Nisan 2009: Prof.Dr.Turan Efe, Arş.Gör. Murat Türkteki, Arş.Gör. Deniz Sarı, Arş.Gör. Erkan Fidan'ın "Eskişehir’in Bilinen En Eski Şehri" başlıklı makalesi Aktüel Arkeoloji Dergisi'nde yayınlandı.

Temmuz 2008: Prof. Dr. Turan Efe ve Arş. Gör. Erkan Fidan'ın ''Complex II in the early bronze II upper town of Küllüoba Near Eskişehir'' başlıklı makalesi Anatolica XXXIV'te yayınlandı.

1 Şubat 2008: National Geographic Şubat 2008 sayısında Erkan Fidan'ın Keçiçayırı kazısıyla ilgili olarak ''Taşların Dili'' başlıklı yazısı yayınlandı.

Ocak 2008: Prof. Dr. Turan Efe ve Arş. Gör. Murat Türkteki'nin ''Keçiçayırı (Seyitgazi-Eskişehir) 2007 Yılı Kurtarma Kazıları'' başlıklı makalesi Colloquium Anatolicum VI. sayıda yayınlandı

28 - 29 Mayıs 2007: Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde düzenlenen 29. Uluslararası Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'nda Küllüoba Kazıları ve Keçiçayırı Kurtarma Kazılarına ait bildiriler Prof. Dr. Turan Efe tarafından sunulmuştur.

1 Mayıs 2007: National Geographic Mayıs 2007 sayısında Erkan Fidan'ın Batı Anadolu'nun ilk kenti: Küllüoba başlıklı yazısı yayınlandı.

1 Mayıs 2007: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı 7'de Prof. Dr. Turan Efe Keçiçayırı Kurtarma Kazısı 2006; Arş. Gör. Erkan Fidan Küllüoba Kazıları 2006 başlıklı bildirileri sundular.

19 Nisan 2007: Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Prof. Dr. Turan Efe Küllüoba Kazıları ile ilgili bir bildiri sundu Ayrıntılar için tıklayın.

29 Mart 2007: Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol'a Armağan kitabında Turan Efe-Deniz S.M. Ay Efe'nin The Küllüoba Excavations and the Cultural/Political Development of Western Anatolia Before the Second Millennium BC ve Deniz Sarı'nın Küllüoba'da Ele Geçirilen Siyah Ağız Kenarlı (Black-Topped) Kaselerden Birkaç Örnek adlı makaleleri yayınlanmıştır.

 

2018 © İçerik: Küllüoba Kazısı || Geliştirme: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı