Küllüoba Kazısı
Genel Bilgiler

Küllüoba, Eskişehir ilinin 35 km. güneydoğusunda, Seyitgazi ilçesinin 15 km. kuzeydoğusunda, Yenikent köyünün de 1.3 km. güneyindedir. 300x150 m. ebatlarında ve ova seviyesinden 10 yükseklikteki höyük,  Frigya dağlık bölgesinin kuzeyinde, Yukarı Sakarya ovalarının batı kesiminde yer alır. Burada, Bilecik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Turan Efe başkanlığındaki ekip tarafından 1996 yılından bu yana kazılar sürdürülmektedir. 

 

Şimdi kurumuş olan Kireçkuyusu deresi höyüğün hemen güneyinden geçer. Şimdiye kadar gerçekleştirilen 16 kazı sezonu sonuçlarına göre, burada Geç Kalkolitik'ten İlk Tunç Çağı sonuna kadar hemen hemen kesintisiz yerleşildiğini söyleyebiliriz. Üst katlarda, Orta Kalkolitik döneme ait olabilecek bazı parçaların ele geçirilmesi bize, höyükte daha erken dönemlerin de temsil edilmiş olabileceğini akla getirmektedir. Höyükte en geç malzeme, geç İlk Tunç Çağı III döneminden, diğer bir deyişle Orta Tunç Çağı'na Geçiş Dönemi'nden gelmektedir. Höyük civarında saptanan Geç Hellenistik kalıntılar, tepenin güneydoğusuna ve güneybatısına doğru olan tarlalarda saptanmıştır.

2018 © İçerik: Küllüoba Kazısı || Geliştirme: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı