Küllüoba Kazısı
Arazi Çalışmaları

                            

İTÇ'ye Geçiş Dönemi (1998)       Kompleks I (1999)           Kompleks II (2005)         Kompleks II (2007)                

 

 

Kompleks II, güneyden hava fotoğrafı (2005)

 

                                                                                                                                      

Kompleks II (2003)      Kompleks II (2006)     Kompleks I ile II arasındaki cadde (2006)      Sondaj (2006)

 

 

                           

İTÇ II Kuzey Kesim (2006) İTÇ II Kuzey Kesim (2007)  İTÇ II Kuzey Kesim (2009) İTÇ II sonu bir silo duvarı (2009)             

 

 

               

     İTÇ II Dönemi Aşağı Yerleşme yapıları (2007-2008)        İTÇ II Dönemi Batı Yamaçtaki Çalışmalar(2010-2011)

 

 

 

Yangın geçirmiş bir İTÇ II yapısındaki çalışma anı (2010)

 

 

 

2018 © İçerik: Küllüoba Kazısı || Geliştirme: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı